ДИПЛОМИРАНИ ЛЕЧИТЕЛИ

AUDIO SONG: Erik Berglund – Herald Of The New Dawn

Нели има много сертифицирани студенти по цял свят. За ангелско четене/терапия на български език може да се свържете с някои от българските й ученици. Тези лечители са обучени и сертифицирани лично от Нели и с радост споделят любовта и мъдростта от духовния свят. 

СЕРТИФИЦИРАНИ ЛЕМУРИЙСКИ ЛЕЧИТЕЛИ И СЕРТИФИЦИРАНИ ЛЕЧИТЕЛИ С КРИСТАЛИ:
Николай Кузмов – kuzmov.nikolay@gmail.com
Мая Узунова - mayauzunova@abv.bg
Мария Дойчинова - mcd_60@abv.bg
Радослава Киркова – rsergeevahristova@yahoo.com
Валентина Христова – valentinahr1@abv.bg
Димитринка Ташева-Стойнова – dimitrinkastoinova@abv.bg
Стелка Маринова – stela_1967@abv.bg
Калинка Спахийска – spahiyska@transland.bg
Вероника Стоянова - imobolkan@gmail.com
Станимира (Мила) Дойчинова - st.doychinova@yahoo.com
Валентина Божева – valentina.angel.light@gmail.com
Елица Муларова – ellie777angel@gmail.com
Мария Коджабашева – m.kodjabasheva@abv.bg

СЕРТИФИЦИРАНИ АНГЕЛСКИ ЛЕЧИТЕЛИ И ДУХОВНИ СЪВЕТНИЦИ:
Николай Кузмов – kuzmov.nikolay@gmail.com
Бояна Димитрова – Bobi22angel@gmail.com
Вася Димитрова – Vasi22angel@gmail.com
Вероника Стоянова – imobolkan@gmail.com
Радослава Киркова – rsergeevahristova@yahoo.com
Валентина Божева – valentina.angel.light@gmail.com
Елица Муларова – ellie777angel@gmail.com
Александра Гаджева – alexandra3.angel@gmail.com
Росилена Гаджева – rosilena.angel@gmail.com
Борислава Костова – atma.angelo@gmail.com

СЕРТИФИЦИРАНИ АУРА ЛЕЧИТЕЛИ И ДУХОВНИ КОНСУЛТАНТИ:
Николай Кузмов – kuzmov.nikolay@gmail.com  
Даниела Лекова - daniela.lekova@abv.bg

СЕРТИФИЦИРАНИ АНГЕЛСКИ ЛЕЧИТЕЛИ НА МИНАЛИ ЖИВОТИ И СЕРТИФИЦИРАНИ ХИПНОТЕРАПЕВТИ:
Николай Кузмов – kuzmov.nikolay@gmail.com
Светла Тодорова - svetla_tododrova@yahoo.com 

СЕРТИФИЦИРАНИ МЕДИУМИ И АНГЕЛСКИ ЛЕЧИТЕЛИ:
Снежана Иванова – snejanagh@abv.bg
Даниела Михайлова – dany.mihaylova@gmail.com